Duurzame samenwerking souvenirs

Duurzame samenwerking souvenirs

Duurzame samenwerking souvenir lijn in gang gezet
De Bolder is een leerwerkbedrijf op Texel waar mensen met een moeizame relatie tot de arbeidsmarkt terecht kunnen als opstap naar een reguliere werkgever of voor een vaste baan in een beschutte omgeving bij De Bolder zelf.

Afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken geweest en hebben I Love Texel en De Bolder de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken bij de productie van artikelen voor de Texelse (souvenir-) markt. Er was eerder vorig jaar al een samenwerking opgestart aangaande kerstpakketten. Dit is zo goed bevallen dat beide partijen de volgende stap ook met elkaar aan durven gaan.

Maatschappelijke doelen
Door het onderbrengen van de productie van I Love Texel souvenirs bij De Bolder kunnen we een aantal doelstellingen verwezenlijken. Zo dragen we bij aan een grotere variatie in de werkzaamheden van het leerwerkbedrijf en kunnen de medewerkers meer producten vervaardigen die worden ingezet in hun directe omgeving. Hiermee krijgt het werk meer zichtbare relevantie. Door het lokaal produceren halen we de meerwaarde van deze producten naar de Texelse economie.

Deel dit artikel